1. Általános Felhasználási Feltételek a https://roncsautofelvasarlas.hu webhelyen

A https://roncsautofelvasarlas.hu webhelyet, valamint ezen webhely által kínált szolgáltatásokat használva Ön elismeri, hogy elolvasta és elfogadta jelen Általános Felhasználási Feltételeket.

2. Általános információk

2.1. A https://roncsautofelvasarlas.hu webhelyet (a továbbiakban: a „Webhely”) az AUTO-D Kft üzemelteti, melynek székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4/7., a következő cégjegyzékszámmal: 01-09-997205 (a továbbiakban: az „Üzemeltető”). Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a weboldal üzemeltetője betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. 

2.2. Ezen érvényes Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: „ÁFF”) automatikusan alkalmazandók a Webhely és/vagy a Webhelyen kínált szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) bármely felhasználására. Amikor a felhasználók böngésznek a webhelyen vagy használják a benne megnevezett Szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen az „Felhasználók”, egyes számban: „Felhasználó”), ezek automatikusan az Üzemeltető ÁFF-ének lesznek alárendelve, kivéve ha az érintett internetes oldalon vagy a kapcsolódó Szolgáltatások egyes esetében, kifejezetten más rendelkezés van írásban feltüntetve.

2.3. Az üzemeltető által közzétett ÁFF-ától eltérő, ellentétes vagy különböző ÁFF-ek nem alkalmazandók.

2.4. Az Üzemeltető fenntartja magának az oldalon található ÁFF és a kínált Szolgáltatások egyoldalú és előzetes értesítés nélküli módosításának jogát. Minden Felhasználó az Üzemeltető általi ÁFF-nek és a Szolgáltatásokat illetően érvényes különleges ÁFF-nek lesz alávetve, amelyek a Szolgáltatások használatakor érvényesek az adott Felhasználó számára.

3. Online vásárlási ajánlat és adás-vétel

3.1. Az „Ajánlatkérés” részen keresztül illetve telefonos kapcsolatfelvétel módján a Webhely lehetőséget biztosít a Felhasználóknak arra, hogy ingyenes online becslési kérelmet nyújtsanak be adott aktuális állapotban lévő járműveikről szóló specifikus információk alapján, amelyeket a Felhasználók által biztosított járműfotókkal együtt, különböző kritériumok alapján az Üzemeltető meghatároz. A Felhasználó e-mailben, illetve bizonyos esetekben telefonos kapcsolatfelvételen keresztül kapja meg az autó felvásárlási ajánlatát (a továbbiakban: „becslés eredménye”) vagy értesítést arról, hogya társaság nem vásárolja meg az autójukat.

3.2. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy végső döntést hozzon egy járműmegvásárlásáról a rendszer által történő becslés után.

3.3. A becslés eredménye egy fix és meghatározott áron történő járműfelvásárlási ajánlat (a továbbiakban: „vásárlási ajánlat”) amelyet a Felhasználó által biztosított információk alapján kalkulál az Üzemeltető. Sem a becslés eredménye, sem az ezzel kapcsolatos információk nem jelentenek elköteleződést a Felhasználó részéről az Üzemeltető felé a jármű eladására.

3.4. Az adásvételi szerződés közvetlenül az Üzemeltető és a Felhasználó között kerül megkötésre, a gépjármű elszállításának költségét és az elszállításhoz szükséges technikai eszközöket teljes mértékben az Üzemeltető vállalja. 

3.5. Az Üzemeltető által ajánlott vételárat csak abban az esetben vállalja az Üzemeltető, ha a jármű fizikai állapota valóban megfelel a Felhasználó által megadott leírásnak és a Felhasználó által szolgáltatott fényképeknek, valamint minden szükséges dokumentum átadásra kerül az eladás pillanatában. A Felhasználó garantálja, hogy a jármű megfelel az általa leírt állapotnak, és nincsenek olyan értékcsökkentő tulajdonságai, amelyeket nem tüntetett fel.

4. A Webhely használatának joga

4.1. A Webhelyen tilos bármilyen olyan gyakorlatot folytatni, amelynek célja vagy következménye a Webhely vagy a szolgáltatások használhatatlanná tétele vagy annak károsítása.

4.2. Az Üzemeltető írásos kifejezett hozzájárulása nélkül a Felhasználóknak nem engedélyezett a Webhely bármely részletének vagy tartalmának semmilyen kinyerése és/vagy újrafelhasználása. Különösen tilos a Felhasználóknak az Üzemeltető írásos kifejezett hozzájárulása nélkül bármilyen adatfeldolgozás („adatbányászat”) végzése, vagy akár automatizált vagy nem automatizált módon történő adatgyűjtő és adatkinyerő programok alkalmazása.

4.3. A Webhelyről vagy a Webhelyre mutató hiperhivatkozás vagy bármely más elem hozzáadása, integrálása kifejezett írásos előzetes beleegyezés nélkül szigorúan tilos.

4.4. A Webhely és a Webhelyen kínált Szolgáltatások funkciói és megjelenése a hozzáférés típusától függően változhat – például – a Webhelyen vagy egy mobiltelefonon keresztül történő hozzáférés révén.

5. Garancia és felelősség

5.1. A Felhasználó köteles garantálni az Üzemeltetőnek, ha egy járművet értékesít, hogy a részéről közölt információk, különösen az adásvételi szerződésben szereplő információk, helyesek.

5.2. Az Üzemeltető minden felelősséget elhárít az Webhellyel kapcsolatos esetleges technikai hibákért, különösen a Webhely folyamatos és megszakításmentes elérhetőségével kapcsolatban.

5.3. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Webhely zavartalan működését és annak tartalmának hiba és megszakítás nélküli elérhetőségét, azonban az internet természetéből adódóan semmilyen garanciát nem nyújt ezzel kapcsolatban. A Webhely hozzáférhetősége időszakosan korlátozott lehet karbantartás miatt. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy minimalizálja az ilyen korlátozások időtartamát és hatását.

5.4. Ha a Webhely nem elérhető, a Felhasználó felveheti a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal az info@roncsautofelvasarlas.hu email címen.

6. Adatvédelem

6.1. Az Üzemeltető különös figyelmet fordít a felhasználók személyes adatainak védelmére, és gondoskodik a vonatkozó jogszabályi előírások betartásáról.

6.2. Az adatkezelésért felelős társaság az Üzemeltető, melynek székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4/7., cégjegyzékszáma: 01-09-997205 Bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az Üzemeltetővel az info@roncsautofelvasarlas.hu e-mail címen.

6.3. A személyes adatok olyan információkat jelentenek, amelyek azonosítják egy adott felhasználót. Ide tartozik különösen a Felhasználó e-mail címe vagy telefonszáma.

6.4. További információért az adatvédelemmel kapcsolatban kérjük, tekintse meg az adatvédelmi irányelveket, melyek elérhetők a következő linken: https://roncsautofelvasarlas.hu/adatvedelmi-es-suti-szabalyzat

7. Szerzői és felhasználási jogok

7.1. Az internetes oldalon található minden elem, beleértve a vizuális vagy audio elemeket (szimbólumok, logók, szövegek, képek, video és más fájlok), szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül.

7.2. Az oldal használata nem ad jogot ezeknek az információknak más célra történő felhasználására vag újrahasznosítása. Ezen tartalmak módosításai, utólagos feldolgozásuk és más médiumokban történő felhasználása nem engedélyezett. Bármely más felhasználás csak az Üzemeltető előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges.

7.3. A webhelyen megjelenő harmadik fél információi, logói vagy védjegyeinek engedély nélküli felhasználása megsérti az Üzemeltető vagy a harmadik felek jogait, és nem engedélyezett.

7.4. Üzemeltető fenntartja a jogot a Weboldalon található bármely információ bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére, vagyeltávolítására.

8. Az ügyfél jogai 

8.1. Amennyiben ezen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna vagy válna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép, amely megközelíti az eredeti rendelkezés által célul kitűzött gazdasági és funkcionális célt.

9. Az alkalmazandó jog, teljesítés helye és illetékességi jog 

9.1. Jelen ÁFF-re kizárólagosan a Magyar jog szabályai alkalmazandók. A Felhasználó a Szolgáltatások igénybe vételével összefüggésben felmerülő jogsérelem esetén jogában áll az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni.

9.2. A weboldal üzemeltetője kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.3.Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁFF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

HATÁLYBA LÉPÉS: 2024.05.15.